Aktuality

2.7.2018

Ten muž na obrázku je Mojžíš. Byl on tím kapitánem, který splňoval očekávání lidí na palubě, svého národa, na takovou roli? Mojžíš mnohdy váhal a dokonce potřeboval svého mluvčího, Árona, aby získal důvěru „všech izraelských starších“. Ve chvíli, kdy převádí Izraelity přes Rákosové moře se sice chová jako vůdce, když říká: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání“, ale přesto jím není. Když Židé putují Sinají i jeho tchán Jitro je „zklamán Mojžíšovým žalostným nedostatkem organizačních schopností“ a volá: „Není to dobrý způsob, jak to děláš, úplně se vyčerpáváš, stejně ...

2.7.2018

Revoluce začala. Klasickému HRM (Human Resources Management) zvoní hrana. Jsou ještě pevné výspy klasického pojetí řízení lidských zdrojů, a stále jich není málo, v českém prostředí zejména v tradičních firmách tuzemských i zahraničních majitelů. Ve vedoucích mezinárodních společnostech, ale i tuzemských startupech či silných tuzemských IT firmách či společnostech působících ve finančním sektoru, se však stále intenzivněji ujímá vlády HCM – Human Capital Management. Řečeno s českým aforistou Gabrielem Laubem: „Lidé by neměli zapomínat, že každý z nich je originál.“ ...

2.7.2018

Jeden z Murphyho zákonů říká: „Žena neví, co chce a nedá pokoj, dokud To nedostane. A když To dostane, tak s ní není k vydržení“. Pan Murphy byl poněkud sexistický a rozhodně ne spravedlivý k ženám. Ale faktem je, že v rámci executive search se někdy setkáváme na straně klientů s podobným přístupem, jaký popisuje Murphy: proč tomu tak je? Pojďme se pokusit najít odpověď ...

2.7.2018

Chris Adams, Vin, Chico, Bernardo O´Reilly, Lee, Harry Luck a Britt. Sedm statečných. Kdo by neznal nejlepší western všech dob, natočený v roce 1960! Cílem tohoto článku však není zabývat se filmovou historií, ale zamyslet se nad tématem v současné době stále žhavějším: fungování týmů a jejich přínos ve srovnání s klasickou organizační strukturou postavenou na individualitách, které se spojují k dosažení určitých cílů. Sedm statečných je skvělým příkladem toho, jak se sedm sólistů přetaví v efektivně fungující tým ...

2.7.2018

Čechy čekají dobrý rok, i ekonomicky. A cítí se vesměs neutrálně až dobře.

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že rok 2018 bude stejný nebo lepší než rok 2017. Zatímco očekávání Čechů jsou již několik let více méně stabilní, celosvětová míra optimismu klesá. Vyplývá to z průzkumu, který už od roku 1977 realizuje mezinárodní světová organizace výzkumných agentur (Worldwide Interantional Network of Reasearch Organiazions - WIN) a Gallup International Association. Průzkum “End of Year” probíhá vždy koncem kalendářního roku ...

2.7.2018

Psycholožka Klára Gajdušková pomáhá vrcholovým manažerům zvládat úskalí profesního a osobního života a hledat cestu, jak nacházet smysl v práci i v soukromí. Je zkušenou průvodkyní po těchto cestách, protože sama zažila na vlastní kůži, jak chutnají různá období profesní kariéry v korporaci. Má za sebou zkušenosti i z nadační práce a neziskové sféry. Měla navíc to štěstí, že si mohla volit profesní dráhu tak, aby ji vždy naplňovala. Od roku 2015 se věnuje psychologickému poradenství, tzv. counsellingu ...

2.7.2018

Po 17 letech práce v korporaci, kdy od základu postavila a vedla tým firemní komunikace v České spořitelně (dceři Erste Group), se Klára Gajdušková rozhodla pro radikální změnu. ...

2.7.2018

Znáte ten pocit, kdy se pro něco více či méně významného rozhodujete, už už to skoro uděláte, ale pak se přece jen - vesměs shodou okolností a zdánlivých náhod stane, že rozhodnutí odložíte, nebo neuděláte, co jste zamýšlela? A ono se po čase ukáže, že bylo vlastně velmi moudré rozhodnutí odložit nebo danou věc neudělat? Poděkujte svému vnitřnímu hlasu ...

2.7.2018

Napadlo vás někdy, že jsou blízcí příbuzní?

Zažíváte stres? V práci? Doma? Jste ve stresu de facto pořád? Stres je převlečená úzkost. Úzkost z věcí, které se ještě nestaly, ale stát by se mohly: katastrofické představy a černé scénáře…Anebo je to převlečený hněv - na to, že k situaci vůbec došlo, že ji nezvládáme. Zní vám to povědomě? ...