Vítáme Vás na stránkách Amrop Dr. Kaufmann & Partner v České republice

Společenství Amrop v regionu střední a východní Evropy

Přítomnost společenství Amrop ve středoevropském a východoevropském prostoru je jedinečným příkladem toho, co kontextově vedené cílené vyhledávání uchazečů představuje.

Fakta

  • 17 firem působících na 20 trzích
  • tým čítající 180 profesionálů včetně 70 konzultantů každý rok zpracuje přes 600 projektů
  • přítomnost na trhu přes 30 let: Rakousko
  • přítomnost na trhu přes 15 let: Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Turecko, Rumunsko, Rusko
  • stabilní hlavní tým partnerů a konzultantů
  • úzká regionální spolupráce – projekty probíhající ve více zemích, setkání partnerů třikrát v roce, každoroční setkání celého týmu
  • společenství, které v oblasti executive search zastává vedoucí pozici z pohledu velikosti, odborných znalostí, zkušeností, pokrytí trhu i výnosů

Struktura společenství i fungující úzká spolupráce nám umožňují, abychom na každou zakázku na vyhledání uchazeče přidělili partnera a konzultanta s ohledem na individuální potřeby klienta, kterým také odpovídá prováděný průzkum. Určená hlavní kontaktní osoba je vždy odpovědná za splnění zakázky na vyhledání uchazeče pro klienta a spojuje v sobě regionální i lokální zdroje i odborné znalosti. Klientovi se tak dostává podpory vycházející z hlubokých znalostí a zasvěceného pohledu na cílový trh i širšího hodnocení uchazeče.

Jsme tam, kde jste… a kde budete. Síť společenství Amrop ve střední a východní Evropě je vaší neodmyslitelnou konkurenční výhodou.