Vítáme Vás na stránkách Amrop Dr. Kaufmann & Partner v České republice

Společenství Amrop ve světě

Amrop představuje síť zaměřenou na kontextově vedené cílené vyhledávání kandidátů na vrcholové manažerské pozice. Pomáháme klientům při budování podniků tím, že pro ně na trzích celého světa vyhledáváme odborníky s vůdčím potenciálem, kteří jsou schopni pracovat na mezinárodní úrovni.

Tento úkol dokážeme plnit díky našim třem silným stránkám:

1. Znalost kontextu

Naše chápání kontextu představuje skutečné porozumění místním podmínkám, které mohou ovlivňovat jak klienty, tak i uchazeče. Víme, jak věci v daném prostředí dotahovat do konce. Naši klienti získávají přístup k nejaktuálnějším studiím i informacím o situaci na trzích, dostupnosti talentů i očekáváních uchazečů. Možné uchazeče získáváme ze zdrojů po celém světě, velmi dobře rozumíme různým odvětvím a máme s nimi zkušenosti, které jsou pro úspěšné vyhledávání nezbytné. S 89 pobočkami v 57 zemích známe svět stejně dobře jako dvorek u svého domu.

2. Senior partneři

Jsme přesvědčeni, že klient má právo na to, aby s ním vždy pracoval seniorní partner, a to při každém zadání. Partner, který je obeznámen s oborem a který si na domácích trzích vybudoval vlastní podnik i vlastní pověst. Partner, který z praktického hlediska ví, jak si získat a udržet nejlepší talenty, které je na trhu možné získat. V srdci jsme všichni podnikateli. Nesvazují nás tradiční přísné postupy a interní směrnice jako celou řadu jiných firem, které se vyhledáváním talentů zabývají. A protože partneři společenství Amrop svůj zájem soustředili na země, ve kterých působí – nepatříme k těm, co se zvednou a odejdou, když věci nejdou podle plánu. Naši klienti mohou využít naše dlouhodobé zkušenosti týkající se místních podnikatelských cyklů. Seniorní partneři společnosti Amrop úzce spolupracují s klienty ve snaze zajistit vedení, které bude odpovídat jejich podnikání, pozici i firemní kultuře.

3. Celosvětová síť

Naše celosvětová síť usnadňuje klientům i uchazečům přístup ke studnici znalostí a zkušeností. Umíme rychle a účinně reagovat na potřeby klientů, protože nás nesvazuje hierarchie ani rigidní struktury uplatňované tradičními společnostmi pro vyhledávání talentů. Spíše než centrále firmy nasloucháme přímo klientům.

Spojuje nás kontextově vedený přístup k vyhledávání kandidátů na manažerské pozice, jehož součástí jsou sdílené hodnoty, standardy, směrnice a postupy, které ovšem odrážejí jedinečnou realitu místních trhů po celém světě. I přes náš záběr, který je širší než u většiny firem pro vyhledávání talentů, jsou naši zástupci se svými trhy obeznámeni, protože své firmy budovali právě na nich.

Ať se nacházíte kdekoliv, vaše místo je vždy v centru naší sítě.

Klikněte zde a navštivte mezinárodní webové stránky společnosti Amrop.