Zdeněk Kaufmann

Managing Partner

Biografie

Zdeněk je zakladatelem pražské kanceláře Amrop Dr. Kaufman & Partner a.s.

Zdeněk svou kariéru v executive search zahájil v roce 1993 v Praze, kdy se zaměřoval na oblast veřejných služeb, bankovnictví a financí pro několik významných podniků, podílel se i na nastavování tržní praxe pro společnost Intersearch. Před opětovným uvedením společnosti Amrop do České republiky Zdeněk působil jako Managing Partner i jako šéf společnosti Transearch International.

Zdeněk se specializuje na IT, veřejné služby, telekomunikace, veřejný a státní sektor i top management, zejména na obsazování pozic v představenstvech a dozorčích radách.

Zdeněk je členem Lions Clubu, AESC, BDU i Czech Institute of Directors (Institutu členů správních orgánů), dále je členem řídícího výboru AFI (Asociace pro zahraniční investory), členem Společnosti pro zkrášlování Jižních Čech a členem Honorární rady organizace Junior Achievement, nadace Tomáše Bati.

Zdeněk vystudoval obchodní právo a management. Hovoří plynně česky, slovensky, německy, anglicky a rusky.