Pošlete nám CV

Příprava efektivního životopisu

Obecně

Tento důležitý dokument může rozhodnout, zda-li budete pozván k pohovoru či ne. Měl by vzbudit zájem toho, kdo rozhoduje o přijetí nebo toho, kdo provádí užší výběr ze životopisů. Dal by se přirovnat k prodejní brožuře. Proto by měl být napsán tak, aby Vás co nejlépe "prodal" potenciálnímu zaměstnavateli.

Jak postupovat

Oproti různým názorům, které slyšíme na správnou úpravu životopisů, perfektní model neexistuje. Jedna stránka není dostatečná, především jedná-li se o manažerské pozice, a šest stran je zase příliš mnoho.

Při pohovoru se tázající většinou soustředí na to, co uchazeč dělal v posledních třech až pěti letech. Tento úsek vašich zkušeností bude nejrelevantnější pro pozici, o kterou se ucházíte. Tato část životopisu by proto měla být zvláště dobře a podrobně vypracována. Předcházející zkušenosti jsou také potřebné, nicméně jejich popis už může být kratší.

Rozsah a zodpovědnosti každé pozice, taktéž i vysvětlení hlavní činnosti společnosti, by měly být rovněž popsány. Je vhodné se zmínit o vašich úspěších, kterých jste v daných pozicích dosáhl.

Poslat CV

Jako člen AESC (Association of Executive Search Consultants), dodržujeme nejvyšší standardy důvěrnosti, včetně striktního dodržování ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. vaše CV nebude distribuováno mimo Amrop, ani nebudeme kontaktovat společnosti či kontaktní osoby uvedené ve vašem CV bez vašeho svolení.

Chcete-li, můžete využít následující vzor struktury CV:

CV-Czech
CV-English

Můžete nám poslat vaše CV prostřednictvím e-mailu:

office@amrop.cz