Board Consulting

Poradenské služby pro představenstva společností

Klientům pomáháme nalézt a angažovat nezávislé členy představenstev a dozorčích rad, kteří se vhodně začlení do organizační i odborné struktury společnosti. Tento postup pomáhá optimalizovat složení orgánů společnosti. Jsou v něm pak rovnoměrně zastoupeni i členové, kteří mohou nabídnout své odborné znalosti a zkušenosti a společnost nejen reprezentují, ale zároveň se v ní i plně orientují a uplatňují své znalosti a zkušenosti v oblasti správy a řízení společnosti. Naše kontextově vedené cílené vyhledávání členů představenstev a dozorčích rad odhaluje mezery v erudici, zkušenostech i politické a komerční orientaci stávajících členů orgánů společnosti. Zaměřuje se rovněž na konkrétní požadavky, na odbornou dovednost a také na nutnost koordinace existujících silných stránek řízení. Uchazeči jsou vyhledáváni nejen na základě svých dovedností a vhodnosti, ale také tak, aby splňovali požadavky a cíle klienta. Celosvětové uskupení Amrop spolupracuje s renomovanými společnostmi na zkvalitňování či obměně jejich členů představenstev a dozorčích rad a pomáhá i nově vznikajícím podnikům při sestavování orgánů společnosti tak, aby jeho kvalifikace odpovídala cílům společnosti a zároveň byla v souladu s pravidly pro správu a řízení podniku.

PROCES HODNOCENÍ PŘEDSTAVENSTVA