High potentials mapping

High potential Mapping plánovitě pracuje s budoucností lidských zdrojů ve společnosti. Umožňuje společnosti dopředu se připravit na obsazování konkrétních pracovních pozic. Připravuje zaměstnavatele na okamžiky jakýchkoliv personálních změn. Připravenost pak zamezuje momentu překvapení a případné bezradnosti z obsazení strategických pracovních míst. High potential Mapping nutí společnost myslet dopředu a v souvislostech. Je to proaktivní přístup zaměřený na dlouhodobost, přinášející velkou míru flexibility a variability. V současné době, při trendu vysoké fluktuace a personálních změn na jednotlivých pracovních pozicích je zároveň efektivním nástrojem pro efektivní řízení lidských zdrojů.