Onboarding

Každý rok, téměř 25% ekonomicky aktivních obyvatel podstoupí změnu v rámci své profesní kariéry. Pro zajištění úspěchu těchto změn je důležité, podporovat nové zaměstnance v rámci komplexního onboardingu. Změny v rámci obsazení pracovních pozic jsou pro zaměstnavatele příležitostmi pro provedení potřebných změn v organizaci. Zároveň je to pro zaměstnance období zranitelnosti z důvodu chybějících pracovních vztahů a detailního pochopení nové zastávané role. Proces onboardingu je zaměřen na sociální a výkonnostní aspekty pracovního místa a rychlé a hladké zvládnutí postojů, znalostí, dovedností a chování potřebné k efektivnímu fungování v rámci organizace. Cílem je, zasadit onboarding do širšího kontextu firemní strategie a usnadnění novým zaměstnancům orientaci v novém pracovním prostředí. Tento oboustranný proces přináší pozitivní efekt na straně zaměstnance: učiní je vítanými a připravenými na novou pozici i pracovní prostředí, včetně kulturního aspektu, zaměstnavateli pak umožní, aby dál plnil své poslání a naplňoval svou firemní strategii.