Strategic hiring consulting

Použití správných postupů a metod v oblasti recruitmentu, talent assessmentu a hiringu přináší každé společnosti mnohem větší stabilitu a efektivnost. Všechny tyto procesy jsou velmi úzce spjaty s konkrétní společností, její kulturou, organizací a strategií, kterou se chce ubírat. Je nezbytně nutné, aby všichni, kteří rozhodují o volbě kandidátů na strategické pracovní pozice a zodpovídají za kvalitu a efektivitu přijatých zaměstnanců tyto znalosti a dovednosti měli a následně je v rámci své praxe rozvíjeli. Znalost dobré praxe v těchto oblastech vede k větší efektivitě a fungování celého týmu v rámci dosažení požadovaných výsledků v personální otázce v rámci dlouhodobého horizontu. To následně vede ke snížení nákladů na Executive search a zvýšení celkové efektivity těchto procesů.