Životopis

Tipy pro přípravu životopisu (CV)

Životopis by měl být stručný a výstižný: čím delší životopis je, tím spíše čtenář ztratí zájem. V této oblasti však nepanuje shoda. Ti, kdo se skutečně zajímají o váš kariérní profil, ocení i dlouhý a podrobný životopis. Jiní naopak budou doufat, že jim zašlete jen jednostránkový přehled. Není proto od věci připravit obsažnější i stručnější verzi životopisu: stručný životopis by měl u čtenáře vzbudit zájem, aby se o vás chtěl dozvědět více z druhé, podrobnější části.

Životopis nepište ve třetí osobě: snažíte se prodat sebe, nikoli neosobní třetí stranu. Takto psané životopisy zní formálně a škrobeně.

Dvě zásady

Rozhodnutí o přijetí zaměstnance je pro zaměstnavatele obdobné jako rozhodnutí o nákupu. Tudíž:

 • Všude tam, kde je to možné, musí splňovat potřeby cílové organizace. Znamená to tedy, že všeobecný životopis je obvykle méně účinný než jeho cílenější verze.
 • Musí zdůrazňovat vaše úspěchy a jejich vztah k pozici, o kterou se ucházíte. Musí čtenáři poskytovat jasné vodítko, proč by měl pro tuto pozici uvažovat právě o vás. Popisy náplně práce a odpovědnosti jsou pro čtenáře nudné – ti, kdo mají o váš kariérní profil zájem, obvykle dobře rozumí i tomu, jakou funkci jste zastávali. Soustřeďte se tedy raději na to, abyste popsali, jaký byl váš přínos. Pokud je to možné, vždy uvádějte konkrétní a kvantitativní informace.

Návod

Doporučujeme vám, abyste se při rozhodování o tom, kde a jaké informace do svého životopisu uvedete, řídili následujícím návodem:

 • Stejně jako u pohovoru je velice důležitý první dojem. Váš životopis musí být jasný, stručný, pravdivý a nesmí být příliš dlouhý. Měl by být dobře čitelný. Připravte svůj životopis tak, aby byl zajímavý a jiný.
 • Když odpovídáte na konkrétní nabídku volného místa, zvažte dovednosti požadované v popisu této pozice. Je z vašeho životopisu zřejmé, že tyto dovednosti máte?
 • Životopis by měl být poctivý a obsahovat fakta. Uvádějte pravdivé informace.
 • Pokud zvažujete změnu kariéry, uveďte stručně i svůj kariérní cíl. Pro potenciální zaměstnavatele musíte zdůraznit i své nové plány.
 • Na první straně životopisu byste měli uvést dostatek informací o své osobě, aby vás mohl konzultant nebo možný zaměstnavatel snadno kontaktovat. Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefon domů, fax domů, mobilní telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa. Nezapomínejte, že byste v životopise neměli uvádět citlivá data, která jsou jako taková označena zákonem na ochranu osobních údajů, což je např. fotografie, datum narození, rodinný stav, počet dětí atd.
 • Zvolte si pro prezentaci textu takový formát, který vám umožní zdůraznit hlavní dovednosti, úspěchy nebo vlastnosti.
 • Uveďte stručné shrnutí informací o svém vzdělání.
 • V informacích o pracovních zkušenostech by mělo být jako první uvedeno vaše současné nebo bezprostředně předcházející zaměstnání, výčet dalších zaměstnání se uvede zpětně. O své současné (nebo bezprostředně předcházející) práci pište v přítomném čase, zvýší to dopad vašeho životopisu.
 • Uvádějte kvalitativní i kvantitativní informace. Uveďte přehled informací o rozpočtech, prodejních cílech, řízení lidských zdrojů.
 • Nezapomeňte na své hlavní úspěchy. Uveďte tři až pět příkladů vaší úspěšné činnosti a popište, jak jste jich dosáhli. Informace o úspěších by měly být stručné – jen odrážky. Upřesněte svou roli, kroky, které jste podnikali, a vyjádřete se k jejich výsledku. Své úspěchy rozhodně konkrétně popište.
 • Někde na začátku životopisu uveďte informace, které jasně prokazují, že jste pro pozici, o kterou žádáte, vhodným uchazečem. To zvyšuje šanci, že se dostanete do užšího výběru.
 • Neuvádějte irelevantní nebo negativní informace.
 • Stručně popište, čím se zabývaly firmy, pro které jste pracovali v minulosti – ne všichni je musí znát.
 • Pokud jsou relevantní, uveďte informace o nedávných školeních rozvoje dovedností, kterých jste se zúčastnili. Uvádějte pouze nejdůležitější školení a kurzy. Pokud se vám nedostává místa, informace o školeních uveďte v části „Dosažené vzdělání“.
 • Uveďte členství v profesních organizacích. Přidejte také informace o svých aktivitách mimo zaměstnání. Pokud se nehodí je uvést v sekci „Koníčky a zájmy“, můžete tuto část také označit jako „Doplňující informace“, buďte ale struční.
 • V životopise se reference obvykle neuvádějí, ale možná je na čase, abyste se nad nimi zamysleli.
 • Často se objevují překlepy a chyby v interpunkci, je dobré se jim vyhnout. Životopis byste měli vždy několikrát opakovaně kontrolovat. Poproste někoho, ať po vás životopis zkontroluje.
 • Životopis musíte aktualizovat.

Chcete-li, můžete využít následující vzor struktury CV:

CV-Czech
CV-English